Privacy

Home  >>  EM-Cultuur  >>  Privacy

Privacy Verklaring

EM-Cultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze website en onze producten wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze diensten via de EM-Cultuur websites te kunnen bieden, bijvoorbeeld uw e-mailadres of postadres voor het beantwoorden van vragen, of toezenden van informatie.

Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven. Binnen EM-Cultuur is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid wordt hieronder beschreven.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
De gegevens die u aan ons doorgeeft worden in de klantendatabase van EM-Cultuur geplaatst. Wij hebben een deel van die gegevens nodig ten behoeve van de licentie- en abonnementenadministratie. Uw e-mail en postadres gegevens worden tevens gebruikt om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond EM-Cultuur en haar diensten/applicaties.

Wat doen wij met uw gegevens?
EM-Cultuur beheert uw gegevens ten behoeve van haar licentie- en abonnementenadministratie en marketing. EM-Cultuur houdt wel gegevens bij ten aanzien van uw (mate en wijze van) gebruik van de EM-Cultuur applicaties. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van eigen EM-Cultuur statistieken zodat wij u, met dat inzicht, een nog beter product kunnen bieden.  Uw gegevens worden door EM-Cultuur gebruikt om met de licentie- en abonnementhouders en geïnteresseerden te communiceren, bijvoorbeeld door middel van EM-Cultuur productnieuwsbrieven, facturen, etc.

De gegevens die u beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van een gratis vermelding in AdresData vormen hierop een uitzondering. Graag verwijzen wij naar de Voorwaarden voor opname AdresData .

Uw Adressen, Mailingen
U bent eigenaar van de adres- en contactpersoon informatie die u vergaart en beheert met de EM-Cultuur applicaties. Toegang tot uw adressen kan alleen worden verkregen na  klantautorisatie. Een interne EM-Cultuur-autorisatie kan worden verleend als de toegang nodig is om de veiligheid, of beschikbaarheid, of integriteit van de gegevens zeker te stellen (een technische reden). De externe autorisatie kan alleen door schriftelijke toestemming van de klant. In geen geval zullen wij uw gegevens of adressen leveren of verkopen aan een derde partij of anderszins openbaar maken of exploiteren.

U dient zelf aan de wettelijke (registratie) verplichtingen te voldoen van uw gegevens. Op de site van het CBP vindt u hierover meer informatie: www.cbpweb.nl.

Openbaar maken van uw gegevens?
De gegevens die u ons verstrekt, zullen wij nooit op eigen initiatief openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.

Cookies en andere technieken
Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de PC van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te versnellen. EM-Cultuur past om die reden ook het gebruik van cookies toe. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens. Voor een juiste werking van de EM-Cultuur-applicatie is het niet mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen.

Sites van derden
EM-Cultuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze site mogelijkerwijs gekoppeld is. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacyverklaringen van die bedrijven te bekijken.

Wijzigen van uw gegevens
Wij streven ernaar altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen bieden. De gegevens die u ons verschaft, kunt u te allen tijde opvragen en laten wijzigen.

Wijzigingen in deze verklaring
Wij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij bepaalde wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via deze site.

Contact
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons vragenformulier.

Laatste versie: 1 mei 2013