Voorwaarden

Home  >>  EM-Cultuur  >>  Voorwaarden

Algemene voorwaarden

EM-Cultuur hanteert Algemene Voorwaarden de zijn gebaseerd op de FENIT voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van EM-Cultuur zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

We vinden het belangrijk dat u en onze klanten de voorwaarden kunnen doornemen. Eveneens kunnen onze voorwaarden uitkomst bieden bij geschillen.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden AdresData

In dit document worden de voorwaarden voor het gebruik van de AdresData-adressen bepaald.

Voorwaarden AdresData

Opname in AdresData

Opname in de AdresData-bestanden is gratis. Organisaties bepalen welke contactpersonen wel of niet moeten worden getoond. Jaarlijks worden organisaties uitgenodigd de gegevens te controleren.

Voorwaarden opname AdresData

MailingLijst anti-spam

Iedere MailingLijst klant gaat akkoord gaan met de anti-spam verklaring waar in staat vermeld hoe we met spamklachten omgaan en welke groepen wel of niet gemaild kunnen worden. In de regel moet voor ieder e-mailadres een toestemming kunnen worden overlegd.

Anti-spam verklaring

Abonnementen

EM-Cultuur verleent haar digitale diensten in abonnementsvorm. De duur van het abonnement is altijd 1 jaar dat stilzwijgend wordt verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. Meer informatie leest u in het onderstaande document.

Abonnementen EM-Cultuur